Bestelpunt
Kies aan de hand van het vraagdiagram een bestelpunt, waarmee het gewenste serviceniveau wordt bereikt en de gemiddelde voorraad zo laag mogelijk wordt gehouden.
Bestelpunt stuks
Parameters
Gewenst serviceniveau 95 %
Reviewperiode 1 week
Levertijd 6 weken

Beginvoorraad

bestelpunt + 200
stuks

Aanvulniveau

bestelpunt + 200
stuks
Theorie